Ophavsretten under lup. UBVA-symposium 2018

 

  Haand Med Lup

I 2018 er det 75 år siden, at UBVA's forgænger Foreningen til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde(FBVA) så dagens lys. Foreningen skulle ”skaffe danske Videnskabsmænd bedre økonomiske Arbejdsvilkaar”, herunder ”rimelige Lønninger og Honorarer”. Det var dog ikke alle, der syntes, at FBVA var nogen god ide. De mente, det var samfundsmæssigt bedst, hvis det beskyttede videnskabelige arbejde ikke skulle koste dem noget.

Verden så anderledes ud dengang. Men de grundlæggende ophavsretspolitiske spørgsmål var de samme som nu.

  • Er det rimeligt, at vi har noget, der hedder ophavsret?
  • Skaffer ophavsretten samfundet flere og bedre værker?
  • Skal man kunne hæfte for ophavsretskrænkelser begået af andre?
  • Hvor vigtigt er det, at brugerne oplever ophavsretten som spiselig og rimelig?
  • Og hvem har gjort en sådan ekstraordinær indsats til fremme af intellektuelle ejendomsrettigheder eller forskningsetik, at vedkommende fortjener UBVA-prisen 2018? Kommer der overhovedet nogen pris i år?

UBVA-symposiet Ophavsretten under lup blev afholdt den 8. november 2018.

Download programmet her.

Se symposiet som web-tv her.