UBVA-symposium 2017

Sharing Is Caring

 

Ophavsret handler om at give rettighedshaverne kontrollen.  De skal spørges, hvis man vil bruge litteratur, film billeder og musik. Måske får man nej. Og måske får man kun ja, hvis man betaler.

Men det er ikke alle, der mener, at det system fungerer. Nogle mener, at rettighedshavernes pris er for høj. Andre mener, det er urimeligt, at man overhovedet skal spørge om lov. De henviser bl.a. til, at information vil være fri, og at maksimal videndeling er i alles interesse.

Den konflikt handler ikke bare om penge og jura. Den handler også om dybtliggende ideologiske modsætninger. Og det er det vigtigt at forstå, hvis man vil have en meningsfuld dialog med mennesker, der mener noget andet end én selv.

  • Hvorfor går biblioteksfolk og rettighedshavere altid galt af hinanden?
  • Skal oplæsning på biblioteker koste penge?
  • Hvor bange skal vi være, når vores børn ser film på Popcorn-time?
  • Hvad skal veje tungest, arkivadgang eller ophavsret?
  • Og hvem har gjort en sådan ekstraordinær indsats til fremme af ophavsretten, at han eller hun skal have UBVA-prisen 2017?

Det blev behandlet på UBVAs ophavsretssymposium den 9. november 2017. 

Se symposiet som web-tv her.