Velkommen til ubva.dk

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under Akademikerne. Vi varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.

AC-organisationer og deres medlemmer kan få bistand af UBVA i konkrete sager om ophavsret og patentret. Og uanset om du er medlem af en AC-organisation eller ej, kan du her på siden blandt andet:

  • Læse gratis e-bøger og artikler om ophavsret og patentret
  • Tilmelde dig vores gratis kurser i ophavsret
  • Se vores årlige ophavsretssymposier som web-tv
  • Hente vores vejledende aftaler om webcast af undervisning, udgivelse af faglitteratur m.m.
  • Eller stille os spørgsmål om ophavsret m.m. under Kontakt UBVA.
Læs mere..

Folkemødet på Bornholm

UBVA deltog på Folkemødet på Bornholm juni 2015 med tre arrangementer om ophavsretten på nettet, ophavsretten og bibliotekerne og forskningsetik og retssikkerhed. Se arrangementerne her som web-tv.

Læs mere..

Hvem har ophavsretten til undervisningsmateriale?

Mange erhvervsskoler m.fl. vil gerne have del i ophavsretten til undervisningsmateriale. Det kræver hensigtsmæssige aftaler med underviserne.

Læs mere..

Se UBVAs symposier som web-tv

UBVA holder hvert år et stort symposium om intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi har haft symposier om plagiat, juridiske problemer med e-læring, ophavsretten og brugerne, forskning etik og jura m.m. Se symposierne som web-tv her på hjemmesiden.

Læs mere..

Forskningsfrihed, undervisningsfrihed, ytringsfrihed. UBVA-symposium 2015

UBVA-symposiet 2015 Forskningsfrihed, undervisningsfrihed, ytringsfrihed blev holdt den 5. november 2015 i København.

Læs mere..