Velkommen til ubva.dk

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under hovedorganisationen Akademikerne (AC). Vi varetager de danske akademikeres interesser i spørgsmål om ophavsret og andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder.

AC-organisationer og deres medlemmer kan få bistand af UBVA i konkrete sager om intellektuelle ejendomsrettigheder. Og uanset om du er medlem af en AC-organisation eller ej, kan du her på siden blandt andet:

  • Læse gratis e-bøger og artikler om ophavsret og patentret
  • Tilmelde dig vores gratis kurser i ophavsret, forskningsetik mv.
  • Se vores årlige symposier som web-tv
  • Hente vores vejledende aftaler om webcast af undervisning, udgivelse af faglitteratur m.m.
  • Eller stille os spørgsmål om ophavsret m.m. under Kontakt UBVA.
Læs mere..

Information wants to be free ... UBVA-symposium 2017

UBVAs ophavsretssymposium 2017 holdes 9. november i København. 

  • Hvorfor går biblioteksfolk og rettighedshavere altid galt af hinanden?
  • Hvad skal veje tungest, arkivadgang eller ophavsret?
  • Skal oplæsning på biblioteker koste penge?
  • Og hvor bange skal vi være, når vores børn ser film på Popcorn-time? 

Tilmeld dig her på siden.

Læs mere..

Ny kampagne: Os Der Elsker Viden

Rettighedsalliancen har lanceret kampagnen Os Der Elsker Viden om korrekt brug af studiebøger. Kampagnen henvender sig til studerende på videregående uddannelser.

Os Der Elsker Viden - kampagnen blev skudt i gang ved studiestart, og den skal oplyse og guide de studerende til at bruge, kopiere og købe studiebøger på lovlig vis.

Det er i dag sværere for studerende at agere lovligt end tidligere. De er vant til at finde indhold på nettet og dele det med hinanden digitalt, men når delingen omfatter studiebøger, har det konsekvenser. Studiebøger bliver kun ved med at udkomme, hvis de bliver købt af de studerende, og det er den problematik, som kampagnen adresserer.

Kampagnen er blevet til i et samarbejde mellem bl.a. forfattere, forlag og boghandlere og løber over de næste tre år.

Os Der Elsker viden har et kampagnesite, som guider de studerende til korrekt kopiering og køb af analoge og digitale studiebøger. 

Læs mere..

Hvem har ophavsretten til undervisningsmateriale?

Mange erhvervsskoler m.fl. vil gerne have del i ophavsretten til undervisningsmateriale. Det kræver hensigtsmæssige aftaler med underviserne.

Læs mere..

Se UBVAs symposier 2007-16 som web-tv

UBVA holder hvert år et stort symposium om intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi har haft symposier om plagiat, juridiske problemer med e-læring, ophavsretten og brugerne, forskning etik og jura m.m. Se symposierne som web-tv her på hjemmesiden.

Læs mere..