Velkommen til ubva.dk

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under Akademikerne. Vi varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.

AC-organisationer og deres medlemmer kan få bistand af UBVA i konkrete sager om ophavsret og patentret. Og uanset om du er medlem af en AC-organisation eller ej, kan du her på siden blandt andet:

  • Læse gratis e-bøger og artikler om ophavsret og patentret
  • Tilmelde dig vores gratis kurser i ophavsret
  • Se vores årlige ophavsretssymposier som web-tv
  • Hente vores vejledende aftaler om webcast af undervisning, udgivelse af faglitteratur m.m.
  • Eller stille os spørgsmål om ophavsret m.m. under Kontakt UBVA.
Læs mere..

Forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder. UBVA-symposium 2016

Forskning resulterer tit i noget, der kan beskyttes af intellektuelle ejendomsrettigheder. Det gør det muligt at tjene penge på forskningen. Spørgsmålet er, hvor godt systemet fungerer.

  • Bør ophavsretsloven sikre, at forskere frit kan bruge beskyttet stof som led i deres forskning?  Hvordan er erfaringerne fra USA og resten af Europa?
  • Er forlagene for barske i forlagskontrakterne, og er det derfor, vi ikke har mere Open Access til forskning?
  • Hvor godt fungerer forskerpatentloven?
  • Og hvordan skal man håndtere rettighedsspørgsmål i forskningssamarbejder?

Det, og mere til, blev behandlet på UBVA-symposiet 3. november 2016. Symposiet kan ses som web-tv på ubva.dk fra begyndelsen af 2017.

Læs mere..

Folkemødet på Bornholm 2016

UBVA deltog på Folkemødet på Bornholm juni 2016 med tre arrangementer om Forskningsfrihed og tavshedspligt, Open Access - hvorfor har vi ikke mere? og Plagiat og selvplagiat.

Se arrangementerne som web-tv her på siden.

Læs mere..

Hvem har ophavsretten til undervisningsmateriale?

Mange erhvervsskoler m.fl. vil gerne have del i ophavsretten til undervisningsmateriale. Det kræver hensigtsmæssige aftaler med underviserne.

Læs mere..

Se UBVAs symposier 2007-15 som web-tv

UBVA holder hvert år et stort symposium om intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi har haft symposier om plagiat, juridiske problemer med e-læring, ophavsretten og brugerne, forskning etik og jura m.m. Se symposierne som web-tv her på hjemmesiden.

Læs mere..